messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเป็นกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...[4 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน [2 กรกฎาคม 2567]
เทศบาลตำบลหนองแคนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 [28 มิถุนายน 2567]
เทศบาลตำบลหนองแคน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโล (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 [26 มิถุนายน 2567]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ทั้งหมดจำนวน 2 ราย 2 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านบางทรายพัฒนา[24 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567[14 มิถุนายน 2567]
กิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร[31 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลหนองแคน ได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[28 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลหนองแคน ออกพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อทำลายตัวแก่และแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของยุงลาย[14 พฤษภาคม 2567]
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ การแข่งขันกีฬา หนองแคน คัพ [8 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 285 รายการ)