messager
 
เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม
รายละเอียด : ที่ตั้งวัด วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 113 บ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินซึ่กรุงเทพมหานครงวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินนายชาตรี สมบูรณ์ ทิศใต้จรดถนนทาง หลวง ทิศตะวันออกติดที่ดินนายคำเพียร เชื้อคำจันทร์ ทิศตะวันตกติดถนน สปก. และโรงเรียนบ้านโพนไฮ ประวัติวัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม วัดบ้านโพนไฮพัฒนาราม ได้รับประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนา เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการผู้เริ่มในการสร้างวัดแห่งนี้ ได้แก่ ฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ทองใบ จรณขมฺโม จากวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร พระอธิการหวา ยโสธโร ผู้เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ในอดีตฝ่ายคฤหัสถ์ นายสุพร วงศ์กระโซ่ อดีตผู้ใหญ่บ้านโพนไฮ พร้อมชาวบ้านโพนไฮและชาวกรุงเทพมหานครร่วมกันสร้าง
ผู้โพส : admin