กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน 2562

 

วันศุกร์ที่ 21  มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลหนองแคนนำโดยนายสานวุธ สุคำภา นายกเทศบาลตำบลหนองแคน ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร