คณะผู้บริหาร

นายสานวุธ สุคำภา
MR. SANWOOT SUKHAMPA
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

นางทนัดดา แก้วแสงอ่อน

นางทนัดดา แก้วแสงอ่อน
MRS. TANADDA KAEWSAENGON
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

นายทอง วงษ์กะโซ่ รองคนที่2

นายทอง วงษ์กะโซ่
MR. THONG WONGGASO
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

นายคมสัน สุคำภา

นายคมสัน สุคำภา
MR. KHOMSAN SUKHAMPA
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

นายบำเหน็จ พันโกฏิ
MR. BAMNET PANKOT
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน