ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแคน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ราคากลางคันละ 787,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

แบบดับเบิ้ลแค็บ

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

…….