ภาพกิจกรรม 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองแคนได้เข้าร่วมเดินรณรงค์กับหน่วยงานในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อต่อต้านยาเสพติด