ภาพกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ