คณะชุดการแสดงจากบ้านโพนไฮ ไปแสดงในงาน บรูไฮไทโซ่

 

คณะชุดการแสดงจากบ้านโพนไฮ ไปแสดงในงาน บรูไฮไทโซ่ คืนที่2 ของงานเป็นเอกลักษณ์และเผ่าหนึ่งของตำบลหนองแคน นับว่าทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมยิ่งนัก #ขอบคุณผู้ใหญ่สรรและคณะขอบคุณผู้บริหารทต.หนองแคน ผู้นำชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ทุกๆฝ่าย