ภาพกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรและ เปิดป้ายโรงเรียน บ้านก้านเหลืองดง

 

วันนี้ 30 ม.ค. 2561 เวลา 06.30-10.30 น.
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนนายสานวุธ สุคำภา ในนามประธานสถานศึกษา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง ร่วมทำบุญตักบาตรและ เปิดป้ายโรงเรียน บ้านก้านเหลืองดง
…ซึ่งในการนี้ ท่านพระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องชาวบ้าน และนักเรียนเข้าร่วม