ภาพกิจกรรมมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี 2562

ทต.หนองแคนร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและปลอดภัย วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ร่วมกับ จังหวัอมุกดาหาร จัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ประจำปี 2562

« 1 ของ 2 »