พิธีบวงสวงศาลประจำปีของเทศบาลฯ

 

เทศบาลตำบลหนองแคนนำโดย นายกเทศฯ นายสานวุธ สุคำภา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะสภาฯเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างได้ทำพิธีบวงสวงศาลประจำเทศบาลฯ