พิธีบวงสวงศาลประจำปีของเทศบาลฯ

 

เทศบาลตำบลหนองแคนนำโดย นายกเทศฯ นายสานวุธ สุคำภา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะสภาฯเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างได้ทำพิธีบวงสวงศาลประจำเทศบาลฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมประชุมประจำเดือนก.พ60
ภาพกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโคกยาว
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลหนองแคน(กิจกรรมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา ได้ออกพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนฯ
เทศบาลตำบลหนองแคนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร