กิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล