กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2559