ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแคน  อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตมภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา…

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
เทศบาลตำบลหนองแคนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัยฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางตามประกาศกรมอุตุวิทยาฯ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคนสมัยสามัญที่ 4/2560