ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองแคน ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม การแสดงบนเวที สนุกกับการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณสนามหญ้า เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร