ประชาสัมพันธ์ ห้ามออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร

ห้ามออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร
ห้ามออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร