เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ร่วมเดินแบบผ้าไหมและชุดพื้นเมืองในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหารประจำปี2561

« 1 ของ 2 »

 

เมื่อวันที่11 มกราคม2561 งานกาชาดจังหวัดมุกดาหารประจำปี2561 นายคมสัน สุคำภา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน และนางสาวจุฬาทิพย์ เหง้าโอสา เจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ร่วมเดินแบบผ้าไหมและชุดพื้นเมืองในงานกาชาดดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวแทนตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารในชุดภูไท ชายถือง้าวและกระติ๊บข้าว และผ้าสะไบผ้าไหม และฝ่ายหญิงมาในชุดสาวภูไท เข็นฝ้าย สะพายกะหยั่งและมีฝ้ายกระติ๊บข้าว บ่งบอกถึงการทำมาหากินและอาชีพของชาวภูไท