เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ร่วมเดินแบบผ้าไหมและชุดพื้นเมืองในงานกาชาดจังหวัดมุกดาหารประจำปี2561

« 1 ของ 2 »

 

เมื่อวันที่11 มกราคม2561 งานกาชาดจังหวัดมุกดาหารประจำปี2561 นายคมสัน สุคำภา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน และนางสาวจุฬาทิพย์ เหง้าโอสา เจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ร่วมเดินแบบผ้าไหมและชุดพื้นเมืองในงานกาชาดดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวแทนตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารในชุดภูไท ชายถือง้าวและกระติ๊บข้าว และผ้าสะไบผ้าไหม และฝ่ายหญิงมาในชุดสาวภูไท เข็นฝ้าย สะพายกะหยั่งและมีฝ้ายกระติ๊บข้าว บ่งบอกถึงการทำมาหากินและอาชีพของชาวภูไท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมผู้ว่าการราชการจังหวัดมุกดาหาร นายไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ออกตรวจเยี่ยมอำเภอดงหลวง
เทศบาลตำบลหนองแคนยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจ ITA
เทศบาลตำบลหนองแคนได้ออกประชาคมที่บ้านโพนไฮ วันที่ 14 พ.ย. 2560
นายสานวุธ สุคำภา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน คณะครู และสท.ผู้นำชุมชนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ก้านเหลืองดงเ...
พิธีบวงสวงศาลประจำปีของเทศบาลฯ