เทศบาลตำบลหนองแคนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

 

เทศบาลตำบลหนองแคนนำโดยนายก นายสาวุธ สุคำภา ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าค่อยรับบริการประชาชนที่บ่อนาวากาชาด