เทศบาลตำบลหนองแคนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

 

เทศบาลตำบลหนองแคนนำโดยนายก นายสาวุธ สุคำภา ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าค่อยรับบริการประชาชนที่บ่อนาวากาชาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี2560
เทศบาลตำบลหนองแคนได้ออกประชาคมที่บ้านโพนไฮ วันที่ 14 พ.ย. 2560
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียน ร่มเกล้า
หมู่บ้านท่องเที่ยว ของบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561