ภาพกิจกรรมร่วมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

ร่วมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 วันที่ 18 มกราคม 2562