ภาพกิจกรรม ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลืองดง

 

« 1 ของ 2 »