ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ขอได้มาซึ่งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(โฉนดที่ดิน)

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ขอได้มาซึ่งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน(โฉนดที่ดิน) เพื่อจักได้รวบรวมส่งไป​ สนง.ที่ดินจังหวัดแล้วส่งไปที่กรมฯเพื่อจัดทำโครงการออกให้​ ปชช.ได้รับเอกสารสิทธิ์​ต่อไป