ภาพกิจกรรมโครงการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กกตูมเกมส์ ครั้งที่ 9

โครงการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กกตูมเกมส์ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 62