ประชุมประจำคณะบริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

 

ประชุมประจำคณะบริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560