ประชุมประจำคณะบริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

 

ประชุมประจำคณะบริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ2560
การประชุมประจำเดือนตุลาคม๒๕๖๐
นายสานวุธ สุคำภา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งปลัดเทศบา...
ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแคน ประจำปี 2560