ภาพกิจกรรม ” จังหวัดเคลื่อนที่ฯ พื้นที่ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง”

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2561

โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ โดย นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร อปท.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชนชาวตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง ร่วมในพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้