กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563