ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีาถ ในรัชกาลที่๙

เทศบาลตำบลหนองแคนได้เข้าร่วมกิจกรรมฯกับอำเภอดงหลวงเพื่อแสดงความจงรักภัคดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ด้วยอำเภอดงหลวงกำหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ ที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง…