นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา ได้ออกพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนฯ

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา ได้ออกพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแคน