หมู่บ้านท่องเที่ยว ของบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน

« 1 ของ 2 »

 

วันนี้เวลา 22 ธ.ค.60(11.30น.) คณะต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน มหาดไทยในการ สร้างหมู่บ้านท่องเที่ยว ของบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคนทั้งนี้ ท่านพัฒนาการอำเภอดงหลวงนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนรองนายก,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเพื่อเป็นตำบลต้นแบบและการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม /(OTOP) ต่อไป