ประชาสัมพันธ์ เรื่องอากาศแปนปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องอากาศแปนปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้