ประเมิน-มุกดาหาร อ.ดงหลวง มุกดาหาร

« 1 ของ 2 »

ประเมิน-มุกดาหาร อ.ดงหลวง มุกดาหาร ประจำปี2561 ตัวแทน อ.ดงหลวง มุกดาหาร เต็มที่ ขอแรงใจให้ท่าน กำนัน ผู้ใหญ่ แพทย์ ผู้ช่วย ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมร่วมลงนามถวายความอาลัย
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพงานนิติกรประชุมปรึกษาหารือเรื่องปิดถนนพื้นที่สาธารณะและออกพื้นที่วัดที่ตามจริงให้ ความเป็นธรรมกั...
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา ได้ออกพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างถนนฯ
รองนายกฯทนัดดา แก้วแสงอ่อนออกเยี่ยมดูสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน