ประชุม จัดตั้งคณะกก พชต กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ดี และปัญหาคุณภาพชีวิตตำบล

วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ. รพสต.หนองแคน ท่านนายกเทศมนตรีหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองแคน (พชต) ได้ร่วมประชุม จัดตั้งคณะกก พชต กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ดี และปัญหาคุณภาพชีวิตตำบล ในการประชุม พชต.หนองแคน ครั้งที่ 1