ประชาสัมพันธ์คนหายออกจากบ้าน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีนางอุดร วงค์กระโซ่ อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๖ บ้านหนองขอนแก่น ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร แจ้งว่าคนหายออกจากบ้านชื่อ นส.พรทิพย์ วงค์กระโซ่ อายุ ๑๗ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๖ บ้านหนองขอนแก่น ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร หายออกจากบ้านไป…

ประชาสัมพันธ์คนหายออกจากบ้าน
ประชาสัมพันธ์คนหายออกจากบ้าน

 

คนหายออกจากบ้าน
คนหายออกจากบ้าน