จักสานตะกร้าพลาสติก

จักสานตะกร้าพลาสติก
จักสานตะกร้าพลาสติก

 

 

กระเป๋าพลาสติก (รหัสโอทอป 490400155201)

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมุกดาหาร
ระดับดาว : (ปี 2552)

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก
106 ก้านเหลืองดง หมู่ 5 เปรมพัฒนา ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
49140

ติดต่อ : นางสุธาสินี เหง้

โทร : 085 462 0562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง