เปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ณ สามแยกป้อมยามก้านเหลืองดง

« 1 ของ 4 »

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 อำเภอดงหลวง)

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ณ สามแยกป้อมยามก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

โดยมี หน่วยงานราชการ ,นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายสานวุธ สุคำภา ทีมบริหาร. กำนัน ผญบ. สมาชิก อปพร. สมาชิก อส. ฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดฯ