ประชุมคณะบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

 

ประชุมคณะบริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแคน เวลา 13.30 น.