โครงการ หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าถุง ถือปิ่นโต2562

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯพร้อมกันแต่งกายตามโครงการ หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าถุง ถือปิ่นโต