ภาพกิจกรรมพิธีถวายบังคม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2561

พิธีถวายบังคม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิทธ รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2561