ประชาสัมพันธ์ มุกดาหาร ปิดทางเข้าออกจังหวัดทุกช่องทาง ห้ามคนและรถโดยสารที่ไม่จำเป็นเข้าจังหวัดโดยเด็ดขาด

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงความจำเป็น ที่จังหวัดมุกดาหารต้องดำเนินการปิดเส้นทางเข้า-ออกจังหวัด ทุกช่องทาง โดยห้ามคนและรถโดยสารที่ไม่จำเป็น เข้าจังหวัด โดยเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงไม่ลดลง ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีผู้ติดเชื้อแล้วไวรัสโควิด 19 แล้ว จำนวน 4 ราย แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศมาตรการต่าง ๆ แล้วก็ตาม

 

แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในพื้นที่อยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และคนไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิก การจัดงานวันสงกรานต์แล้วก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทุกฝ่ายยังเชื่อว่า ยังจะมีคนไทยบางส่วนที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเยี่ยมญาติตามประเพณี ในกรณีดังกล่าวบุคคลเหล่านั้น อาจจะเป็นผู้ที่มีเชื้อโควิด 19 และนำมาแพร่เชื้อติดต่อประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัย เด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างยิ่ง

 

นอกจากนี้จังหวัดใกล้เคียง ของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางไปแล้ว

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงได้พิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จังหวัดมุกดาหารประกาศปิดเส้นทางการเข้าออก เพื่อห้ามคนและรถโดยสาร และรถรับจ้างทุกประเภทที่ไม่จำเป็น เดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร

 

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอเรียนให้ประชาชนได้ทราบ และงดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ สั่งให้ทุกหน่วยงาน ปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เราต้องอยู่บ้านเพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะทำให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 จะได้หมดจากประเทศไทยโดยเร็วต่อไป