ภาพกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐

ทศบาลตำบลหนองแคน พร้อมคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่,ลูกจ้าง,ทุกกองงาน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรัเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ปวงประชาราษฎร
[๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น.]