นางถนัดดา แก้วแสงอ่อน มอบของให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยาเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันกีฬาสี

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคนมอบให้รองนายกฯนางถนัดดา แก้วแสงอ่อน มอบของให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยาเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมกำลังใจให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด