กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดวัด ทาสีกำแพงวัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร