ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

« 1 ของ 2 »