รองนายกฯทนัดดา แก้วแสงอ่อนออกเยี่ยมดูสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน

« 1 ของ 2 »

 

นายกฯตำบลหนองแคนนมอบให้รองนายกฯนางทนัดดา แก้วแสงอ่อน แนะนำ น.ส วรารัตน์ เมืองโคตร และออกดูสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองแคน