messager
 
เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
check_circle คำขวัญ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คำขวัญ
ผึ้งหลวงคู่บ้าน ตระการตาผ้าไหมสวย ห้วยไร่งามตา อารยธรรมเผ่าภูไท
วิสัยทัศน์
"ตำบลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสตรีและครอบครัว มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นำสู่สังคมการพัฒนาที่ยั่งยืน"
พันธกิจ
“มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใส่ใจในสังคม ยกย่องชื่นชมการทำความดี”