messager
 
เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน มอบสวัสดิการชุมชนกองทุนขยะรีไซเคิล ให้แก่ นางไสว เหง้าโอสา ม.4 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,700 บาท
ผู้โพส : admin