messager
 
เทศบาลตำบลหนองแคน call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก) ตามแบบสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลบ-บ้านนางนำ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายตาล บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ขาดชำรุด บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑,๔,๕ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงหนองผือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) เป็นนมสดพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) เป็นนมสดพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 19,076 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กทอ.65-07-0501 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าไทร-นาคำบอน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านโพนไฮ-หนองบาก บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำขี้ยาง-ดงป่าแดง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 พร้อมขยายเขตเชื่อมต่อระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำห้วยแคนตอนล่าง บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข. 2527) แบบมาตรฐาน ห้วยคำกลาง บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท-ห้วยแซง บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรีสอร์ท-นานายสวาท บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายคำอ่าน-นาผู้ใหญ่สรร บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างยกคันทางลงดินลูกรังสายนานางเฉลียง-นานายบุญเลิศ บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,6 จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,3 จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,7 จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed จ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5 จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
1 - 50 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2